Deelname

Stichting Power wil graag dat kinderen – door actieve deelname – zich meer bewust worden van hun talent en hun nieuwsgierigheid naar de wereld van maatschappij, cultuur/kunst en wetenschap.

Steun

De stichting heeft zich erop toegelegd om de organisatie van additionele school-brede projecten op het gebied van maatschappij, cultuur/kunst en wetenschap te financieren

Ouders

De ouders (en soms zelfs grootouders) zijn onze donateurs. Jaarlijks doneren zij op vrijwillige basis aan de stichting. Alleen met hun hulp kunnen we deze fantastische projecten in de toekomst blijven organiseren.

Onze Missie

WIST U DAT..

Op de basisschool het eerste fundament gelegd wordt voor de culturele ontwikkeling van kinderen, van de eerste kennismaking met kunst en cultuur en het ontwikkelen van eigen talenten. De school maakt kunst en cultuur ook toegankelijk voor leerlingen die dit van huis uit niet meekrijgen. De afgelopen jaren is vanuit overheid en gemeente Amsterdam flink bezuinigd met als gevolg dat het onderwijs in kunst en cultuur steeds meer is weg georganiseerd. Vanwege al deze bezuinigingen beschikt onze school over een beperkt cultuur educatie budget.

Over Stichting Power Daarom is ter ondersteuning van de culturele agenda in 2002, op initiatief van een aantal ouders, de “Stichting Steun Hildebrand- van Loonschool” opgericht ook wel bekend als Stichting Power.

Het doel van Stichting Power is om in nauw overleg met leraren en schoolbestuur, middelen te werven voor extra voorzieningen op onze school.

Hierdoor kunnen we toch extra school-brede projetcen in zetten die bijdrage aan een inspirerende omgeving waarin onze kinderen hun creativiteit optimaal kunnen ontplooien. En zich meer bewust worden van hun talent en hun nieuwsgierigheid naar de wereld van maatschappij, cultuur/kunst en wetenschap.

Daar wil jij toch ook aan bijdragen?

Projecten

EEN SELECTIE UIT...

2023 | Space Week

Een spacebus, ESA bezoekjes, astronauten en planeten
Het schoolproject is dit jaar naar de ruimte gegaan, voorbij de maan en de melkweg kregen de kinderen educatie, voorlichting en interactieve ervaringen m.b.t alles outer space.
Dit was waarschijnlijk het grootste project dat Power tot nu toe gedaan heeft.

2022 | Gilde Weken

Dit jaar was het school breed project in het thema: "de middeleeuwen"
Ook wel de HvL gilden-weken genoemd Power heeft uitgepakt. Vuurspuwers, elkaar met zwaarden te lijf of het vak van ijzersmit leren, niets was te gek.

2021 | Muziek Week

Als Stichting Power vonden we dat deze laatste week van zo'n jaar gevierd moet worden - en hoe kan dat beter dan met muziek en dans in een muziekweek!

Een aantal van onze eigen muzikale talenten trapten de week af met muzikale recitals in de gangen en het schoolplein.De gitaarlessen waren een groot succes. Woensdag vierden we de zomer met percussielessen en op de donderdag was het tijd om je moves te laten zien en de nacht, ahum, pauze, door te dansen met een stille disco en dj.

2021 | Digitale Leerlijn

Dit schooljaar is gestart met het ontwikkelen van een digitale leerlijn.

Een inventarisatie van de huidige ondersteuningsmiddelen en een evaluatie hiervan, hebben de basis gevormd voor het verder definiëren van onze visie en interpretatie van het digitaal onderwijs, gebaseerd op de SLO kerndoelen. Dit is door de coronacrisis nog niet helemaal afgerond. Wel hebben alle groepen kennisgemaakt met de methode Basicly. We streven er naar om voor het einde van dit schooljaar deze methode te evalueren en te bepalen of deze methode voldoende aansluit bij onze leerlingpopulatie of dat – voor verdere verdieping - bij sommige onderdelen externe partijen moeten worden betrokken. Stichting Power heeft de financiering van het opzetten van deze leerlijn op zich genomen.

2020 | Logo Competitie

Voor het ontwikkelen van een nieuw logo voor Stichting Power is er een competitie uitgeschreven onder de leerlingen van de HVL.

2019 | Poezie Project

De leerlingen worden op allerlei manieren in contact gebracht met Poëzie.

Met grote hulp van School voor Poëzie, Amsterdam worden er workshops gegeven. Er komen schrijvers naar school. En rappers. En tekenaars. Allemaal met het doel de kinderen, uit welke groep dan ook, zelf poëzie te laten maken. Het geheel wordt met een spetterende middag vol muziek en voordracht afgesloten door Dieuwertje Blok.

2018 | De ontdekking van de eeuw

Een project waarbij elk leerjaar in aanraking komt met techniek. Dit allemaal naar aanleiding van verschillende uitvinders.

2017 | Project Robinson

De kinderen van de HvLschool zijn aangespoeld op een onbewoond eiland! Help!

Door spannende en leerzame natuur- en techniek activiteiten leren zij te overleven als echte Robinsons. De activiteiten die worden aangeboden zijn grotendeels ontworpen volgens het model van het onderzoekend en ontwerpend leren; en zijn ontwikkeld door de leerkrachten van de HVL in samenwerking met Stichting Power. Een school-breed project waarin alle kinderen leren hoe het is zonder

2016 | De wereld en ik (Fotografie)

Alle leerlingen van de Hildebrand van Loonschool hebben zich de afgelopen maand ingezet om, samen met de docenten van FOAM fotografie museum Amsterdam, dit project tot een succes te maken. We hopen natuurlijk dat u via uw

Jaarlijkse

KINDERBOEKENWEEK

Ook worden er dankzij Stichting Power activiteiten rondom de Kinderboekenweek georganiseerd.

Elke klas krijgt een kinderboekenschrijver op bezoek en de klassenbibliotheken worden uitgebreid met nieuwe boeken ter waarde van €1.000.

Bestuur Sticking Power

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn ouders van de Hildebrand van Loonschool en enthousiaste bestuursleden van Stichting Power. Ons streven is het organiseren van prikkelende projecten op het gebied van kunst, cultuur, techniek en maatschappij die een interessante aanvulling zijn op de activiteiten die door de school worden georganiseerd.

 

Word donateur

OF STUUR ONS EEN EMAIL

Het machtigingsformulier vindt u hier.
Ook bijzondere initiatieven en talenten van ouders worden op prijs gesteld.


Heeft u vragen over de projecten die wij aanbieden, of wilt u bijvoorbeeld een verhuizing doorgeven of meer geld doneren?

U kunt ons bereiken via mail op hilvanloon@gmail.com

Stichting Steun Hildebrand – van Loonschool (ofwel Stichting Power)
Nicolaas Maesstraat 40 (huis)
1071 RB Amsterdam