PROJECTEN

STICHTING POWER PROJECTEN

“Stichting Power bespreekt jaarlijks in nauw overleg met leraren en schoolbestuur, welke middelen nodig zijn voor extra voorzieningen op onze school.

Tevens bespreken we hoe we toch extra school-brede projetcen in zetten die bijdrage aan een inspirerende omgeving waarin onze kinderen hun creativiteit optimaal kunnen ontplooien. En zich meer bewust worden van hun talent en hun nieuwsgierigheid naar de wereld van maatschappij, cultuur/kunst en wetenschap.

In 2017 spoelden de kinderen aan op een onbewoond eiland! De school veranderde in een onderwaterwereld.

In 2018 ….. Eureka! Wie waren de grote uitvinders van de vorige eeuw en wat hebben ze ons allemaal gebracht?

 In 2019… In elk kind schuilt een dichter. Om taal nou eens niet vanuit grammaticale hoek, maar juist vanuit een creatief perspectief te benaderen, heeft Stichting Power experts uitgenodigd om de kinderen hun eigen talent te laten ontdekken op het gebied van poëzie.

Klik op een van de andere projecten en bekijk wat Stichting Power samen met school voor gave proejcten heeft georganiseerd.”