WAT DOEN WIJ?

WAT DOET STICHTING POWER

Wist u dat…..
Op de basisschool het eerste fundament gelegd wordt voor de culturele ontwikkeling van kinderen, van de eerste kennismaking met kunst en cultuur en het ontwikkelen van eigen talenten. De school maakt kunst en cultuur ook toegankelijk voor leerlingen die dit van huis uit niet meekrijgen. De afgelopen jaren is vanuit overheid en gemeente Amsterdam flink bezuinigd met als gevolg dat het onderwijs in kunst en cultuur steeds meer is weg georganiseerd. Vanwege al deze bezuinigingen beschikt onze school over een beperkt cultuur educatie budget. 

Over Stichting Power
Daarom is ter ondersteuning van de culturele agenda in 2002, op initiatief van een aantal ouders, de “Stichting Steun Hildebrand- van Loonschool” opgericht ook wel bekend als Stichting Power.

Het doel van Stichting Power is om in nauw overleg met leraren en schoolbestuur, middelen te werven voor extra voorzieningen op onze school.

Hierdoor kunnen we toch extra school-brede projetcen in zetten die bijdrage aan een inspirerende omgeving waarin onze kinderen hun creativiteit optimaal kunnen ontplooien. En zich meer bewust worden van hun talent en hun nieuwsgierigheid naar de wereld van maatschappij, cultuur/kunst en wetenschap.